mandag 13. juni 2016

psykiske problemer

Noen barn, ungdommer og voksne med FAS/føtalt alkohol syndrom kan ha psykiske problemer.
Noen har angst, noen har depresjon, noen har psykose, noen har atferdsproblemer og noen har bipolar.