onsdag 28. august 2013


  1. FAS er føtalt alkohol syndrom. Føtalt alkohol syndrom kommer av alkohol i svangerskapet. Barn og ungdommer med FAS kan ha dårlig impulskontroll, uro, konsentrasjonsproblemer, de kan være litt barnslige og de kan ha sosialeproblemer. Diagnoser som kan følge med FAS kan være ADHD, autisme og epilepsi med kramper og uten kramper.

1 kommentar: