onsdag 16. juli 2014

Barn, ungdommer og voksne som har FAS/FAE kan ha autismespekterforstyrrelser. Barn, ungdommer og voksne med FAS/FAE som har autismespekterforstyrrelser kan ha sosiale problemer, de kan ha ritualer, de kan leke på en annen måte, de kan oppføre seg annerledes og de takler ikke forandringer så godt. Noen barn, ungdommer og voksne med FAS/FAE kan ha atypisk autisme, noen kan ha infantil autisme, noen kan ha høytfungerende autisme, noen kan ha autisme, noen kan ha asperger syndrom og noen kan ha autistiske trekk. Behandling for det er struktur ved tavle, cognita at klokke, timestokk, KAT-kassen og forklare hva som skal skje, når ting skal skje og hvor ting skal skje.

1 kommentar: